TGE Successfully Completed! Thank You for all your support!

SophiaTX Early Adopters Program starts January 2018.

Program is designed for individuals, partners, and organizations that want to be part of revolutionary blockchain innovations.

Xuất hiện trên:

EY
Nasdaq
Forbes
The Sociable
SAP
Bitcoinmagazin
Accounting today
Bitcoin Garden
NewsBTC
CryptoCurrencyMagazine
Coindesk
Entrepreneur
CNBC
Yahoo Finance
Name SophiaTX
Symbol Ticker SPHTX
Total Supply loading ...
Circulating Supply loading ...
Live Rate (SPHTX/USD) loading ...
Market Cap loading ...

Kết Nối Hai Cộng Đồng

Xóa nhòa khoảng cách giữa Công nghệ Blockchain và các Mô hình Kinh doanh. Nền tảng đầu tiên trên thế giới cung cấp quy trình đơn giản hóa cho các doanh nghiệp hiện nay nhằm tích hợp Blockchain vào các ứng dụng và kiến trúc lõi của doanh nghiệp thông qua việc sử dụng Giao diện Lập trình Ứng dụng (API).

Tình Huống Thực Tế Phù Hợp Để Triển Khai Ngay Hôm Nay

Tập trung mở rộng ứng dụng ERP và các ứng dụng doanh nghiệp với các tình huống sử dụng thực tế để giải quyết những điểm trọng yếu hiện nay, nâng cao hiệu suất và tiết kiệm chi phí. Sử dụng thành công bằng cách xây dựng hệ sinh thái gồm các chuyên viên giàu kinh nghiệm, đội ngũ tư vấn chính xác và cộng đồng phát triển CNTT và tư vấn rộng lớn.

SophiaTX: Blockchain cho Doanh nghiệp

Nền tảng Blockchain mang tính cách mạng, cùng các ứng dụng và giải pháp doanh nghiệp tích hợp thị trường, bao gồm cả các hệ thống ERP, CRM và SCM lớn, vào một môi trường cộng tác xuyên suốt nhiều ngành.

Subscribe

SophiaTX

Innovation Tower
Industriestrasse 33
5242 Lupfig
SWITZERLAND

[email protected]